«Διαβάζουμε μύθους του Αισώπου»

1

Ο Αίσωπος ήταν αρχαίος Έλληνας μυθοπλάστης, ο πατέρας της μυθογραφίας. Με το όνομά του διασώθηκαν μύθοι, κυρίως σε μορφή διαλόγων μεταξύ ζώων που μιλούν και ενεργούν σαν άνθρωποι, ενώ υπάρχουν και μερικοί με ανθρώπους ή θεούς. Βασικό χαρακτηριστικό των διηγήσεων του Αισώπου ήταν το επιμύθιο, το οποίο ήταν εύληπτο για τα παιδιά και το λαό.

Οι μύθοι του Αισώπου έχουν μια ιδιαίτερη χάρη, μια θαυμαστή απλότητα και είναι ιδιαίτερα διδακτικοί! Είναι παρμένοι από την καθημερινή ζωή και τη φύση. Ο Αίσωπος έχει μία μοναδική δυνατότητα να δίνει στα ζώα ανθρώπινες ιδιότητες, ψυχή και λαλιά, σε τέτοιο βαθμό πού να θεωρείς ότι αυτή ήταν κάποτε η πραγματικότητα και όλα αυτά που διηγείται έχουν συμβεί.

Η δράση «Διαβάζουμε μύθους του Αισώπου» αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας των σχολικών δανειστικών βιβλιοθηκών του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας και του Δημοτικού Σχολείου Αρτεσιανού Καρδίτσας. Σκοπός της δράσης είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων να γνωρίσουν εναλλακτικά σημαντικούς μύθους του Αισώπου, να διαβάσουν το συνοδευτικό κείμενο και να ακούσουν τους μύθους, αναδεικνύοντας τη σπουδαία λογοτεχνική αξία που έχουν, συνοδευτικά με το επιμύθιο που τονίζει με ευσύνοπτο τρόπο την κεντρική ιδέα του μύθου και πάντα … με διασκεδαστικό τρόπο.

Ας τους απολαύσουμε εδώ.