Ενημέρωση  για την επίδοση των μαθητών σε μαθήματα ειδικοτήτων θα γίνεται  επικοινωνώντας στο 210-2922542  ή στο 210-2221550 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ
Αγγλικά Ρέππα Αικατερίνη Παρασκευή 10.45 – 11.30
Αγγλικά Χέλη Χριστίνα Δευτέρα 10.45 – 11.30
Γαλλικά Πολυκάρπου Αθηνά Παρασκευή 10.00 – 10.45
Γερμανικά Γεωργιάδου Έρση Παρασκευή 12.30 – 13.15
Πληροφορική (ΤΠΕ) Τεννέ Αικατερίνη Πέμπτη 10.45 – 11.30
Εικαστικά Καραμπελά Αθανασία Δευτέρα 9.00 – 9.40
Φυσική Αγωγή Κιούλος  Βασίλης Τετάρτη 9.00 -9.40
Φυσική Αγωγή Κουτσογιάννης Νικόλαος Πέμπτη 11.45 – 12.25
Θεατρική Αγωγή Πιντζοπούλου Αλεξάνδρα Πέμπτη 10.45 – 11.30
Μουσική Αηδόνη Αναστασία Τρίτη 11.45 – 12.25