Το σχετικό ΦΕΚ:
Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Πειραματικά και Εκκλησιαστικά