Μια σειρά από κατασκευές των μαθητών του ΣΤ2 στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής:

03

01

06

04

02

03

AXIESelefteros01