Μπράβο Δήμητρα. Τη στείλαμε σήμερα στο Βρετανικό Συμβούλιο.