Το Βρετανικό Συμβούλιο στα πλαίσια του Προγράμματος Συμπερίληψης, οργάνωσε μια δραστηριότητά για τη συμπερίληψη, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές της Δ΄τάξης μας (που παρακολούθησε το πρόγραμμα) από το σπίτι. Γράψτε ή ζωγραφίστε στην ταχυδρομική κάρτα  (PDF, 284 kb) πώς φαντάζεστε ένα πιο συμπεριληπτικό σχολείο για όλους και στείλτε τη για δημοσίευση  στη σελίδα του Inclusive Schools  στο Facebook (οι οδηγίες περιλαμβάνονται στην κάρτα).Λήψη αρχείου