Σας ενημερώνουμε ότι στις 20 Φεβρουαρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα Αγωγής Στοματικής Υγείας για τους μαθητές της Α Δημοτικού του σχολείου μας. Στα πλαίσια του προγράμματος θα διεξαχθεί και οδοντιατρικός έλεγχος, μόνο για τους μαθητές που έχουν προσκομίσει το σχετικό έντυπο συναίνεσης των γονέων τους. Τη δράση θα διεξάγει το Κέντρο Υγείας Πατησίων και είναι ενταγμένη σε ευρύτερη πρωτοβουλίας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. Σας παραθέτουμε το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και το Έντυπο Γονικής Συναίνεσης. Η δράση θα επαναληφθεί για τη Β’ Δημοτικού σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα.

ΕΝΤΥΠΟ ΓΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΑΙΝ. ΓΙΑ ΟΔΟΝΤ. ΕΛΕΓΧΟ

ενημέρωση για προληπτική οδοντιατρική