Σήμερα διεξάγεται στο σχολείο μας και για τα παιδιά της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξης πρόγραμμα πρόληψης με θέμα «Ασφάλεια στο διαδίκτυο». Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 2 διδακτικές ώρες ανά τάξη. Κατά την διάρκεια του προγράμματος  θα παρουσιαστούν και η Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000. Το πρόγραμμα έχει εκπονήσει το Χαμόγελο του παιδιού και θα παρουσιαστεί από τη συνεργάτιδα του Χαμόγελου, κα Μηλιοπούλου Ιωάννα.