Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής του 7ου Δημοτικού Σχολείου Γαλατσίου σας εύχονται: