Σας ενημερώνουμε για την εγκύκλιο σχετικά με τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος για το επόμενο διδακτικό έτος. Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 12 Ιουνίου. Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό έντυπο της αίτησης εδώ:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ