Από την Τετάρτη 15/11 έχει ξεκινήσει στο σχολείο μας για την Ε΄και την ΣΤ΄τάξη η υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Βρετανικού Συμβουλίου «Life Skills / Δεξιότητες Ζωής Ι: Αναπτύσσοντας Ενεργούς Πολίτες«. Το πρόγραμμα φέρει την έγκριση του ΥΠΑΙΘ. Παραθέτουμε σε συνημμένο αρχείο το σχετικό έγγραφο.

Με τον όρο Δεξιότητες ζωής περιγράφουμε μια σειρά δεξιοτήτων που αποκτώνται μέσω της μάθησης ή/και μέσω της εμπειρίας του καθενός και χρησιμοποιούνται για να βοηθούν άτομα και ομάδες να διαχειρίζονται αποτελεσματικά προβλήματα και ζητήματα της καθημερινότητας.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε πέντε συναντήσεις ανά τμήμα και διεξάγεται από τον εκπαιδευτή του Βρετανικού Συμβουλίου, κο Χριστόπουλο Χρήστο.

Αναλυτικά το περιεχόμενο και οι σκοποί του προγράμματος στο εγχειρίδιο που επισυναπτεται.

Εγκύκλιος Έγκρισης Προγράμματος

life-skills-manual-gr-1