1206444

Κλειστά τα σχολεία σήμερα

Κατόπιν σχετικών αποφάσεων διακοπής μαθημάτων των σχολείων Π.Ε και Δ.Ε. σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες που υπέγραψαν οι Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017, την Παρασκευή 17/11/2017 όλα τα σχολεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας θα παραμείνουν κλειστά.