Σας ενημερώνουμε (στα δύο επισυναπτόμενα αρχεία) σχετικά με έγγραφα του Υπουργείου Υγείας που μας διαβιβάστηκαν και αφορούν την παροχή συστάσεων για την ιλαρά.

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΙΛΑΡΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΛΑΡΑ