Σας ενημερώνουμε (βλ. επισυναπτόμενα αρχεία) για έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με οδηγίες για την αντιμετώπιση της εποχικής γρίπης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ