Σας κοινοποιούμε (βλ. επισυναπτόμενο αρχείο) την υπουργική απόφαση σχετικά με την διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπεύθυνων κατάθεσης στεφάνου.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ-ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ