Η απάντηση της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής στα αιτήματα για καθαριότητα, συντήρηση και φύλαξη των γηπέδων

Άμεση ήταν η απάντηση της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αύρας Μπασακίδου-Καράμπελα στα αιτήματα που υποβάλλαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες για την καθαριότητα, συντήρηση και φύλαξη των γηπέδων μας

Η κ. πρόεδρος στο  αριθμ 149/15-5-2018 έγγραφο  αναφέρει ότι σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο η Σχολική Επιτροπή δεν μπορεί να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας για καθαριότητα και φύλαξη του χώρου ενώ  αντίθετα ικανοποιεί το αίτημά μας για αναπροσαρμογή της επιχορήγησης  προς το σχολείο μας,καλύπτοντας τις δαπάνες των δύο τελευταίων σχολικών ετών για την συντήρηση των γηπέδων μας.
Ευχαριστούμε την κ. Πρόεδρο για την άμεση ανταπόκριση,… παραθέτουμε προς ενημέρωση της σχολικής μας κοινότητας το έγγραφό της και αναμένουμε τις απαντήσεις των καθ ύλην αρμοδίων  σχετικά με την φύλαξη και την καθαριότητα των γηπέδων μας…

Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣHμ/νια: 15/05/2018

Αρ.Πρωτ.149
Προς: Δ/νση 7ου Δημοτικού
Κοιν: 1. Γραφείο Παιδείας Δήμου Αγ.Παρασκευής
2. Δ/νση Π.Ε. Β’ Αθήνας
3. Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 7ου Δημοτικού

Θέμα: «Καθαριότητα, συντήρηση και φύλαξη των γηπέδων ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϋ τις ώρες μη λειτουργίας του σχολείου- Έγγραφό σας με αρ.πρωτ.21/14.05.2018»
κ.Διευθυντά,
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να λειτουργήσει η Σχ.Επ. Πρωτοβάθμιας Αγίας Παρασκευής και δεδομένου ότι τα γηπεδάκια τα οποία ευρίσκονται εντός του οικοπέδου όπου στεγάζεται το σχολείο σας θεωρούνται «χώρος σχολείου », επισημαίνω ότι:
1/ Ως προς την φύλαξη των γηπέδων
Δεδομένου ότι δεν υφίσταται νόμιμος τρόπος πρόσληψης προσωπικού για φύλαξη από την ΣΧ.ΕΠ., δεν μπορεί να διασφαλιστεί εκ μέρους μας φύλακας για τα σχολεία αρμοδιότητάς μας.
2/ Ως προς τις λειτουργικές δαπάνες
Παρακαλώ πολύ να μου αποστείλετε κατάλογο των εξόδων βάσει των πληρωμένων από εσάς τιμολογίων που έγιναν κατά τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018 έως σήμερα 15/05/2018 όπου αναγράφονται οι αντίστοιχες εργασίες που αφορούν στα 3 γήπεδα (βόλλεϋ-μπάσκετ και ποδοσφαίρου) ώστε να ληφθούν υπόψη για τις κατανομές λειτουργικών δαπανών των σχολείων που αποφασίζει η ΣΧ.ΕΠ.
3/Ως προς την καθαριότητα
Η ΣΧ.ΕΠ. έχει προχωρήσει για το σχ.έτος 2017-2018 στην υπογραφή δύο συμβάσεων έργου με δύο καθαρίστριες. Οι συμβάσεις αυτές υπολογίζονται βάσει του αριθμού των αιθουσών του σχολείου όπως δηλώθηκε από εσάς στο myschool, ως το νομικό πλαίσιο και οι σχετικές εγκύκλιοι ορίζουν. Δυστυχώς, στον υπολογισμό των συμβάσεων έργου δεν δίνεται δυνατότητα υπολογισμού εξωτερικών χώρων του σχολείου ώστε να τεκμηριώσουμε και τρίτη σύμβαση έργου.
Πάντα στην διάθεσή σας για ότι αφορά στην σωστή λειτουργία του σχολείου προς όφελος των μαθητών, των εκπαιδευτικών και της δημόσιας εκπαίδευσης.
Η Πρόεδρος
Αύρα Μπασακίδου-Καράμπελα

 

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση