Κανονισμός Σχολείου

Εδώ μπορείτε να δείτε τον Κανονισμό του Σχολείου μας… και εδώ την ενημέρωση των γονέων για τους κανόνες και τη λειτουργία μας

Αφήστε μια απάντηση