Εκπαιδευτικοί

Το εκπαιδευτικό δυναμικό κατά το Σχολικό Έτος 2016-17:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΤΑΞΕΩΝ (ΠΕ 70)

Μπαρδάνη Κυριακή Α

Λιώση Ευαγγελία Β

Μητροπούλου Ειρήνη Γ1

Βλιώρας Ευάγγελος Γ2

Κρεμνιώτου Σοφία Δ

Γκούρλια Χριστίνα Ε1

Λούγκου Γιολάντα Ε2

Μωραϊτου Κορίνα ΣΤ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Βασιλάκη Βενέτα

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Αγγελάκης Γιάννης Γυμναστική

Παντόφλα Ιωάννα Αγγλικά

Σκουρογιάννη Ζαχαρούλα Γαλλικά

Μηλιώνη Νίκη Γερμανικά

Αρμάγος Απόστολος Μουσική

Γιαννόπουλος Γιώργος Μουσική

Καραποστόλου Χριστιάνα Θεατρική Αγωγή

Φατή Βασιλική ΤΠΕ  Πληροφορική

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Κυριακοπούλου Λένα