ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΗΣ Δ’ ΤΑΞΗΣ ΈΚΑΝΑΝ ΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΑΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΟΤΡΥΝΟΥΝ ΝΑ ΤΗ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ!

ΜΑΘΗΤΕΣ & ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ Δ’ ΤΑΞΗΣ

ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΟΘΟΝΗ

Εγγραφές στην Α’ τάξη για το Σχ. Έτος 2021-22

73Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.: 210-3417858,   210-3468949

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ   ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από  1 – και 19 Μαρτίου 2021.  Φέτος θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη  τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος  2015

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού – Έλεγχος ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Β) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.): Προμήθεια του σχετικού εντύπου από το σχολείο (ή κατέβασμα από το Internet) και συμπλήρωσή του από παιδίατρο.

Γ) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας. (Λογαριασμοί: ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ στο όνομα του γονέα ή τελευταίο εκκαθαριστικό ΔΟΥ ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία)

Δ) Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.

E) Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται με τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού, επίσημα μεταφρασμένη.

Το Πιστοποιητικό Γέννησης για την εγγραφή του μαθητή/τριας, θα εκδοθεί ηλεκτρονικά από το σχολείο (πλατφόρμα myschool), κατά συνέπεια δεν απαιτείται η προσκόμισή του, (εκτός εάν δεν βγαίνει από το σύστημα).

Στ) Αίτηση συμπληρωμένη από τον γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του παιδιού στα τμήματα της Πρωινής Ζώνης (7:00 – 8:00) και του Ολοήμερου Προγράμματος (13:15 – 15:00    ή   13:15 – 16:00 ), συνοδευόμενη από τις απαραίτητες Βεβαιώσεις   (Η συμμετοχή σ’ αυτά είναι προαιρετική.)

Ζ) Την ημέρα της εγγραφής θα συμπληρωθεί από τον γονέα και έντυπο με τα στοιχεία επικοινωνίας  για τον μαθητή (τηλέφωνα, ιατρικά).

Η) Αν υπάρχει διάγνωση για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού, την προσκομίζετε.

 

Το Γραφείο Δ/νσης του σχολείου θα είναι ανοιχτό για τις εγγραφές όλες τις εργάσιμες μέρες , εκτός Τρίτης, από 9:00  -13:00. Παρακαλείσθε να πάρετε τηλέφωνο  στο σχολείο για να κλείσουμε ραντεβού συνάντησης

 

Από τη Δ/νση του σχολείου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

73Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ.: 210-3417858,   210-3468949

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ   ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020 – 2021

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από  15 – και 29 Μαΐου 2020.  Φέτος θα φοιτήσουν στην Α΄ Τάξη  τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος  2014

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού – Έλεγχος ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Β) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.): Προμήθεια του σχετικού εντύπου από το σχολείο (ή κατέβασμα από το Internet) και συμπλήρωσή του από παιδίατρο.

Γ) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας. (Λογαριασμοί: ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ στο όνομα του γονέα ή τελευταίο εκκαθαριστικό ΔΟΥ ή μισθωτήριο συμβόλαιο θεωρημένο από την εφορία)

Δ) Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.

  1. E) Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται με τη Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του παιδιού, επίσημα μεταφρασμένη.

Το Πιστοποιητικό Γέννησης για την εγγραφή του μαθητή/τριας, θα εκδοθεί ηλεκτρονικά από το σχολείο (πλατφόρμα myschool), κατά συνέπεια δεν απαιτείται η προσκόμισή του, (εκτός εάν δεν βγαίνει από το σύστημα).

Στ) Αίτηση συμπληρωμένη από τον γονέα/κηδεμόνα για τη συμμετοχή του παιδιού στα τμήματα της Πρωινής Ζώνης (7:00 – 8:00) και του Ολοήμερου Προγράμματος (13:15 – 15:00    ή   13:15 – 16:00 ), συνοδευόμενη από τις απαραίτητες Βεβαιώσεις   (Η συμμετοχή σ’ αυτά είναι προαιρετική.)

Ζ) Την ημέρα της εγγραφής θα συμπληρωθεί από τον γονέα και έντυπο με τα στοιχεία επικοινωνίας  για τον μαθητή (τηλέφωνα, ιατρικά).

Η) Αν υπάρχει διάγνωση για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού, την προσκομίζετε.

 

Το Γραφείο Δ/νσης του σχολείου θα είναι ανοιχτό για τις εγγραφές όλες τις εργάσιμες μέρες. Παρακαλείσθε να πάρετε τηλέφωνο  στο σχολείο για να κλείσουμε ραντεβού συνάντησης.

Από τη Δ/νση του σχολείου