Νέο προσωρινό ωρολόγιο πρόγραμμα

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου από Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 γίνεται πλήρες. Αυτό σημαίνει ότι το πρωινό πρόγραμμα του σχολείου θα σχολάει, κανονικά πια, στο εξάωρο (στις 13:15)  και όχι πεντάωρο που ήταν μέχρι σήμερα. Επίσης θα λειτουργεί και  η πρωινή ζώνη (7:00 με 8:00 π.μ.).

Το ολοήμερο πρόγραμμα γίνεται κι αυτό σχεδόν πλήρες. Θα λειτουργήσουν τα δύο από τα τρία τμήματά του κανονικά μέχρι τις 16:00, δηλαδή για τα παιδιά των τάξεων Α’ , Β’ ,Γ’ και Δ’ και τα αδέλφια τους. Η λύση αυτή φυσικά θα είναι προσωρινή, έως ότου  μας δοθεί η δυνατότητα (πιστεύω μέσα στην επόμενη εβδομάδα) να αναπτύξουμε πλήρως τη λειτουργία του.

 

Με εκτίμηση

Ο Δ/ντης του σχολείου