ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ

Το σχολείο μας και πιο συγκεκριμένα οι τάξεις Β’, Δ’2 και Στ’2 έλαβαν μέρος σε ένα πρόγραμμα ανάδειξης της πρόσφατης τοπικής ιστορίας των περιοχών που επηρεάστηκαν από την ύπαρξη του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας επί 130 χρόνια… Το πρόγραμμα διοργανώθηκε από το το γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών θεμάτων της Α΄Διεύθυνσης σε συνεργασία με το βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

Στην πρώτη μας επίσκεψη ξεναγηθήκαμε στους χώρους του εργοστασίου ….

IMG_9655

IMG_9663Στη συνέχεια, οι μικρές τάξεις αναλάβαμε να φτιάξουμε ένα κολάζ με θέμα το εργοστάσιο το 2050, όπως το φανταζόμαστε. Η έκτη τάξη συγκέντρωσε υλικό από συνεντεύξεις και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής…

Στις 17 Μαίου  παρουσιάστηκε η δουλειά μας στην Τεχνόπολι…

IMG_9871

IMG_9861


IMG_9884

IMG_9868