ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι η ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών καθώς και η επίδοση της βαθμολογίας του Α Τριμήνου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2014

.