Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων

Η σύνθεση του προεδρείου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 73ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών είναι η εξής:

Σαπαριούκ Ραμόνα Πρόεδρος

Σπαρτινού Μίρα Αντιπρόεδρος

Γρεασίδου Σοφία Γεν. Γραμματέας

Κρεμνιώτη Ιωάννα-Γεωργία Ειδική Γραμματέας

Δεμοίρος Αναστάσιος Ταμίας

Δροσινός Ελευθέριος Μέλος

Κωνσταντίνου Αντώνιος Μέλος