ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

73ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. 2103417858- 2183468949

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-15

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1-21 ΙΟΥΝΙΟΥ

Φέτος εγγράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν το  έτος 2008

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α. Πιστοποιητικό γέννησης , Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή/τριας στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

Β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο  φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Γ. Το  Ατομικό Δελτίο Υγείας  Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

Δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

Ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

 

i.  Το Γραφείο Δ/νσης του σχολείου θα είναι ανοιχτό για τις εγγραφές όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30- 11.00π.μ.

ii.Την ημέρα εγγραφής θα συμπληρωθεί από το γονέα/κηδεμόνα και αίτηση συμμετοχής στα τμήματα  του Ολοήμερου Σχολείου (η συμμετοχή είναι προαιρετική).

 

Δικαιολογητικά εγγραφής α τάξη