ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Διεύθυνση του σχολείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων ευχαριστούν θερμά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου για την αντικατάσταση των παλιών πορτών με καινούργιες.

Η κίνηση αυτή γέμισε χαρά τους μικρούς μαθητές που έχουν στις τάξεις τους καινούργιες σιδερένιες πόρτες.