Συνεργασία Β1 & Στ2 Τάξεων στα εικαστικά

Στη αρχή της σχολικής χρονιάς προέκυψε η ιδέα της συνεργασίας ανάμεσα στις Τάξεις Β & Στ, στο αντικείμενο των εικαστικών.
Το project θα λάβει χώρα στη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς και αφορά σε γνωστούς ζωγράφους με εργο προσεγγίσιμο από τα παιδιά.
Οι ζωγράφοι που επιλέχτηκαν είναι οι εξής: Matisse, Klee, Kantinsky και Miro.

Οι στόχοι του όλου εγχειρίματος αφορούν στο:
α) να ερθουν σε επαφή οι μαθητές με τα εργα των ανωτέρω καλλιτεχνών, να τα γνωρίσουν και να απολαύσουν το αισθητικό αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτή την επαφή.
β) να φτιάξουν τα δικά τους εργα, εμπνευσμένα από τα εργα των εν λόγω καλλιτεχνών και να διασκεδάσουν κατά την διαδικασία κατασκευής τους.
γ) να σπάσουν τα «στεγανά» ανάμεσα σε τάξεις με παιδιά διαφορετικής ηλικίας, να γνωριστούν ουσιαστικά και να κοινωνικοποιηθούν μεταξύ τους, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατο.

Στις επόμενες σελίδες θα αρχειοθετούνται στιγμιότυπα από το σύνολο της δουλειάς αυτής, στον χρόνο που θα δημιουργούνται.