Στ1-Στ2, Γερμανικά: «Γλωσσο-mobil»

Σήμερα Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015, μας επισκέφθηκε το Glossomobil-Γερμανικά σε κίνηση, ένα μοναδικό όχημα πολιτισμού. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Γερμανικά σε κίνηση», οι μαθητές και μαθήτριες της Ε΄και Στ΄τάξης, που έχουν επιλέξει τη Γερμανική Γλώσσα ως δεύτερη ξένη γλώσσα, είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές και διασκεδαστικές δραστηριότητες, που σκοπό είχαν την εξάσκηση των μαθητών/μαθητριών στη Γερμανική Γλώσσα μέσω ενός διαφορετικού και καινοτόμου τρόπου προσέγγισης. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και τα παιδιά το διασκέδασαν πολύ!!

DSC02370

DSC02377

DSC02378

DSC02391