Οι δραστηριότητες μας.

Στη σελίδα αυτή, πρόθεσή μας είναι να μπαίνουν κατά καιρούς δράσεις διάφορες που γίνονται μέσα στις τάξεις μας καθώς και έξω από αυτές.