Ιστορικό

Στη σελίδα αυτή, πρόθεση μας είναι να αναγράφονται γεγονότα παρελθοντικά που άφησαν το στίγμα τους στο σχολείο μας.