Τι σημαίνει ελευθερία?

Γιατί επαναστάτησαν οι Έλληνες το 1821? Ποιες ήταν οι συνθήκες που βίωσαν υπό τον Τουρκικό ζυγό? Ποιο ήταν το σύνθημα που φώναζαν οι αγωνιστές? Και τι είναι ελευθερία για σένα? Τα παιδιά εκφράζουν τις απόψεις τους, τις γράφουν σε λωρίδες χαρτιού και τις υφαίνουν σε πλαίσιο από κλαδιά.

Ελευθερία είναι:

20240229 103329 20240229 103332 20240229 100139 20240229 100113 20240229 100846 20240229 100238 20240229 100009 20240229 100943