Ένα δύο, ένα δυό σε ποιόν κάδο το πετώ;

Έναρξη 4ου κυκλου Εργαστηρίου Δεξιοτήτων
Θεματική : Φροντίζω το περιβάλλον
Υποθεματική: οικολογία- Ανακύκλωση
Τίτλος : Σκέψου πριν το πετάξεις … μπορείς να το αλλάξεις;

Συζήτηση για τα  άχρηστα αντικείμενα που φέραμε από το σπίτι μας ; Να τα πετάξουμε; Μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι με αυτά ;
Ομόφωνη  η   απόφαση : ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ολομελεια       Τι χρειαζόμαστε για να διαχωρίσουμε τα οικιακά απορρίμματα;
Κατασκευή κάδων Ανακύκλωσης

καδοι

Ώρα για παιχνίδι. Ένα δύο, ένα δυό σε ποιον κάδο το πετώ;
|διαχωρισμός γεωργια