ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Τα γεωγραφικά όρια του 6ου Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας που αφορούν τις εγγραφές των νηπίων και προνηπίων περικλείονται στην κόκκινη γραμμή του επισυναπτόμενου χάρτη.

Αφήστε μια απάντηση