Φτιάχνουμε ψωμί;

Υποθέσεις

 

Στην προσπάθεια μας να φτιάξουμε ψωμί στο σχολείο μας, κάνουμε υποθέσεις για τα υλικά που θα χρειαστούμε καταγράφοντάς τες με τη βοήθεια του διαδραστικού πίνακα.

Αφήστε μια απάντηση