Μαθητικό Δυναμικό

Σχόλικό έτος 2020-2021

Α΄ Τάξη ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 τμήματα 114 μαθητές
Β΄ Τάξη ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 τμήματα 131 μαθητές
-Ανθρωπιστικών Σπουδών 2 τμήματα 39 μαθητές
-Θετικών Σπουδών 4 τμήματα 92 μαθητές
Γ΄ Τάξη ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 τμήματα 105 μαθητές
-Ανθρωπιστικών Σπουδών 2 τμήματα 34 μαθητές
-Θετικών Σπουδών 2 τμήματα 32 μαθητές
-Οικονομίας και Πληροφορικής 2 τμήματα 39 μαθητές