Κανονισμός Σχολείου

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου μας. Η ύπαρξη του σχολικού κανονισμού έχει σαν στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου και την εξασφάλιση της ομαλής συνεργασίας των μελών της σχολικής κοινότητας. Η εγγραφή των μαθητών στο σχολείο μας συνεπάγεται και την αποδοχή του εσωτερικού κανονισμού

6ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2020-2021

 1. Πρωινή προσέλευση. Οι μαθητές προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στην καθημερινή σχολική ζωή, προσέρχονται στο σχολείο τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την έναρξη λειτουργίας του και παραμένουν στο προαύλιο μέχρι να κτυπήσει το κουδούνι (08:15).   Δεν μπαίνουν νωρίτερα από το κουδούνι  στις αίθουσες. Η εξώπορτα του σχολείου κλειδώνει στις 08:20 το πρωί. Οι αργοπορημένοι μαθητές θα εισέρχονται στις 08:30 , θα παραμένουν ήσυχα στο χώρο υποδοχής ή στην αυλή αναλόγως των καιρικών συνθηκών και θα προσέρχονται στις τάξεις με την έναρξη της δεύτερης ώρας.  Δεν επιτρέπεται να ανεβαίνουν στις τάξεις και να διακόπτουν το μάθημα.
 2. Η πρωινή συγκέντρωση λόγω συνθηκών COVID-19 συμφώνα με την νομοθεσία δεν πραγματοποιείται.
 3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης ή απουσίας του διδάσκοντος, οι μαθητές παραμένουν με ησυχία στην αίθουσα διδασκαλίας, μέχρι να λάβουν μέσω του απουσιολόγου που ενημερώνει το Διευθυντή αμέσως για την απουσία του Καθηγητή, τις σχετικές εντολές.
 4. Υποχρεωτική χρήση μάσκας (υφασμάτινης ή απλής χειρουργικής) για μαθητές, εκπαιδευτικούς και επισκέπτες. Συνίσταται να έχουν μαζί τους και 2η μάσκα αν πρόκειται για απλή χειρουργική.
 5. Αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των μαθητών και για το λόγο αυτό τα διαλείμματα γίνονται σε ζώνες.
 6. Οι θέσεις των μαθητών στην αίθουσα διδασκαλίας ορίζονται στην αρχή του διδακτικού έτους από τους διδάσκοντες. Αλλαγή θέσης είναι δυνατό να γίνει μόνο από τον υπεύθυνο διδάσκοντα για παιδαγωγικούς λόγους.
 7. Μαθητής που προσέρχεται μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, σε οποιαδήποτε διδακτική ώρα, δε γίνεται δεκτός στο μάθημα και παίρνει απουσία. Γίνεται δεκτός στην αίθουσα μόνο αν υφίσταται σοβαρός λόγος και μετά από έγγραφο σημείωμα του Διευθυντή του Σχολείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο επαναλαμβάνεται συχνά, ειδοποιείται ο κηδεμόνας του μαθητή.
 8. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου και μέχρι το πέρας όλων των μαθημάτων, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να βγαίνουν από τον χώρο του σχολείου για κανένα λόγο. Άδεια εξόδου από το Σχολείο σε μαθητή χορηγείται μόνο από το Διευθυντή του σχολείου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, σε περίπτωση ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου και ειδοποιείται ο κηδεμόνας.
 9. Οι μαθητές δεν έχουν σε καμία περίπτωση δικαίωμα να μην προσέλθουν σε οποιοδήποτε μάθημα του ημερήσιου προγράμματος. Αν για σοβαρούς λόγους υγείας ή άλλη αιτία αδυνατούν να προσέλθουν σε κάποιο μάθημα, απαιτείται η άδεια τόσο του διδάσκοντος όσο και του Διευθυντή του σχολείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.
 10. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μετά από άδεια του διδάσκοντα καθηγητή.
 11. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν μαζί τους μπάλες. Μπάλες χορηγούνται μόνο από το Σχολείο με ευθύνη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής.
 12. Οι μαθητές οι οποίοι αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα (απουσιολόγου, μέλους πενταμελούς ή δεκαπενταμελούς συμβουλίου) οφείλουν να τα εκτελούν με ευσυνειδησία και προθυμία και είναι υπεύθυνοι για κάθε τι που οφείλεται στην πλημμελή εκτέλεσή τους.
 13. Κατά την διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες για λόγους υγιεινής και ασφαλείας.
 14. Οι μαθητές θα πρέπει να αποφεύγουν τις ακρότητες ως προς την εμφάνιση – αμφίεση.
 15. Για λόγους υγείας δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή των μαθητών στις τουαλέτες.
 16. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα από τους μαθητές στους χώρους του Σχολείου σύμφωνα με το ΦΕΚ 4177/2019.
 17. Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται την περιουσία του σχολείου και να διατηρούν το περιβάλλον καθαρό. Κάθε φθορά της σχολικής περιουσίας αποδυναμώνει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται. Η αποκατάστασή της βαρύνει τον υπαίτιο. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας για τον εντοπισμό του υπαιτίου, η ζημιά βαρύνει το ταμείο της Μαθητικής Κοινότητας.
 18. Οι μαθητές έχουν την ευθύνη για αντικείμενα μεγάλης αξίας που φέρουν μαζί τους, διότι το Σχολείο αδυνατεί να αναλάβει την ευθύνη της φύλαξης τους.
 19. Δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση των κινητών τηλεφώνων (εκτός της περίπτωσης του μαθήματος της Πληροφορικής της Α Λυκείου και αυστηρά υπό την επίβλεψη του διδάσκοντα), ακουστικών και λοιπών παρελκόμενων σε όλους τους χώρους του Σχολείου με βάση έγγραφη οδηγία του Υπουργείου Παιδείας ( Α.Π Φ25/103373/Δ1/22-06-2018).  Αποτελεί παράπτωμα, τιμωρείται με τις προβλεπόμενες ποινές. Το κινητό παραδίδεται στην Δ/νση του σχολείου από όπου το παραλαμβάνουν οι γονείς. Η ανάγκη για επικοινωνία με τους γονείς καλύπτεται επαρκώς με τα τηλέφωνα του Σχολείου.
  Συγκεκριμένα:

  1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.
  2. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από τα κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού.
 20. Οι μαθητές καλούνται ως μέλη μιας ομάδας να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα και ευγένεια στους συμμαθητές τους, ιδιαίτερα τους μικρότερους και να επιδεικνύουν τον οφειλόμενο σεβασμό προς τους καθηγητές και το προσωπικό του Σχολείου. Οι σχέσεις πρέπει να διακρίνονται για τη σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια. Επίσης επιβάλλεται να αποφεύγονται οι χειροδικίες, τα απρεπή αστεία και γενικότερα η ανάρμοστη συμπεριφορά.
 21. Στα πλαίσια της καλής λειτουργίας του σχολείου η συνεργασία μαθητών-καθηγητών θεωρείται απαραίτητη. Για αυτό κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να απευθύνεται στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος, σε οποιοδήποτε άλλο καθηγητή επιθυμεί ή στη Διεύθυνση του σχολείου και να συζητά όχι μόνο οποιαδήποτε θέμα-πρόβλημα σχετίζεται με την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του σχολείου αλλά ακόμα και κάποιο προσωπικό του πρόβλημα. Να είναι βέβαιος ότι θα βρει κατανόηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση του προβλήματος του.
 22. Οι μαθητές έχουν κοινωνική ευθύνη να συμμετέχουν στις προβλεπόμενες από το Νόμο εκδηλώσεις του Σχολείου (εορτές, παραστάσεις, παρουσιάσεις κλπ) και να συμπεριφέρονται στις ενημερωτικές ή άλλες συγκεντρώσεις με τρόπο που αρμόζει στη μαθητική ιδιότητα.
 23. Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, μορφωτική επίσκεψη ή εκδρομή του Σχολείου φέρουν πρόσθετη ευθύνη για τη συμπεριφορά τους και κάθε παράπτωμά τους ελέγχεται αυστηρότερα.
 24. Η παρότρυνση από μαθητές εξωσχολικών να εισέλθουν χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου για οποιαδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται και τιμωρείται. Η είσοδος στο χώρο του Σχολείου οποιουδήποτε προσώπου -ακόμη και μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου- χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης του σχολείου απαγορεύεται. Αν μαθητής διαπιστώσει προσπάθεια εισόδου εξωσχολικού από οποιοδήποτε σημείο της περίφραξης ή γενικότερα διαπιστώσει παράνομη είσοδο εξωσχολικού στο χώρο του Σχολείου, οφείλει να ειδοποιήσει τον εφημερεύοντα καθηγητή ή τη Διεύθυνση.
 25. Κάθε παρέκκλιση από τους κανόνες της σχολικής ζωής είναι αιτία παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με σχολικές κυρώσεις.

Από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο διδασκόντων του Σχολείο