image1-1024×347

WiFi/Eduroam Yπηρεσία πρόσβασης περιαγωγής για τους εκπαιδευτικούς και προσωπικό του ΠΣΔ

Η υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης eduroam (education roaming, www.eduroam.org) δίνει την δυνατότητα σε ένα μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) να έχει πρόσβαση στο Internet μέσω του ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) κάθε εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιδρύματος που συμμετέχει στην κοινότητα του eduroam οπουδήποτε στον κόσμο. Το ασύρματο δίκτυο έχει πάντα το αναγνωριστικό όνομα (SSID) “eduroam”. Αναλυτική λίστα των φορέων που παρέχουν Wi-Fi hotspots συνδεδεμένων με το δίκτυο eduroam στην Ελλάδα βρίσκεται στην κεντρική σελίδα της υπηρεσίας που συντηρείται από το ΕΔΕΤ στο www.eduroam.gr.

Η σύνδεση στο δίκτυο eduroam μπορεί να γίνει με τη χρήση έξυπνων συσκευών (smartphones, tablets) και υπολογιστικών συσκευών όπως laptops με χρήση δικτύου Wi-Fi που παρέχει πιστοποίηση μέσω eduroam.

Περισσότερα δείτε εδώ.

Προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτωνΔείτε εδώ τα προγράμματα που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και στελέχη. Η επιμόρφωση συνήθως γίνεται απογευματινές ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ έχουν:

  • Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ, μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  • Υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Δ.Ε.Κ.Ο.
  • Υπάλληλοι που απασχολούνται σε Ν.Π.Ι.Δ των οποίων τη διοίκηση ορίζει κάποιο Υπουργείο ή άλλος φορέας του Δημοσίου, με συμβάσεις ιδιωτικού ορισμένου χρόνου.
  • Ειδικοί Σύμβουλοι Αιρετών που απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  • Μετακλητοί υπάλληλοι (π.χ. Γενικοί Γραμματείς φορέων του Δημοσίου).
  • Εξαιρούνται οι συμβάσεις έργου και οι συμβάσεις stage.

Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή  στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

  • Η συνάφεια των αρμοδιοτήτων και των εργασιών που επιτελεί ο υπάλληλος με τους στόχους και το αντικείμενο της επιμόρφωσης (ομάδα-στόχος, όπως αυτή περιγράφεται στην εγκύκλιο του επιμορφωτικού προγράμματος).
  • Υπηρεσιακή ανάγκη για επιμόρφωση.
  • Ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Συνέπεια στις υποχρεώσεις κατά την παρακολούθηση προηγούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

 Οι υπάλληλοι των φορέων που έχουν καταθέσει Σχέδιο Εκπαίδευσης επιλέγονται κατά προτεραιότητα για να συμμετέχουν στις επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝΕΠ.

Δείτε εδώ όλα τα πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγραμμάτα του ΙΝ.ΕΠ.

Εντός Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για επιμόρφωση ΤΠΕ Β1 επιπέδου

Σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν εντός του Φεβρουαρίου να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης, ενώ τα μαθήματα προβλέπεται να ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2019, και να ολοκληρωθούν στις αρχές Ιουλίου 2019.

Η επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ (Εισαγωγική επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ) απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Η εφαρμογή χαρακτηριστικών «μεικτού μοντέλου» επιμόρφωσης σε σημαντικό μέρος του συνόλου των προγραμμάτων με την αξιοποίηση ειδικής πλατφόρμας για την υποστήριξη σύγχρονων εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συνεδριών, δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους τους εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής και απασχόλησής τους. Έτσι, εκπαιδευτικοί από νησιωτικές περιοχές ή άλλες περιοχές με έλλειψη επιμορφωτών, καθώς επίσης, αποσπασμένοι στο εξωτερικό εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ελληνικά σχολεία της ομογένειας, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ, την παρούσα περίοδο επιμόρφωσης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, είναι διαθέσιμες στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα που είναι διαθέσιμο εδώ.

Επίσης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς εισόδου στο Πληροφοριακό σύστημα της Πράξης (πχ. εκπαιδευτικοί κλάδου Πληροφορικής, εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων που δεν έχουν διεξέλθει τη διαδικασία πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ και κατ’ εξαίρεση έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα περίοδο επιμόρφωσης) ή που δεν θυμούνται τους κωδικούς που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίηση Α’ επιπέδου ΤΠΕ, να ακολουθήσουν άμεσα την αντίστοιχη διαδικασία που περιγράφεται στον σχετικό Οδηγό Απόκτησης ή Ανάκτησης Κωδικών, εδώ , προκειμένου να έχουν έγκαιρα στη διάθεσή τους τον κωδικό πρόσβασης που είναι απαραίτητος για την υποβολή της αίτησής τους.

CRISS2020: Learn everything you need to put into practice the teaching of digital competence

Γενικές πληροφορίες για την πρωτοβουλία CRISS2020 (CRISS Horizon 2020) της ευρωπαϊκής ένωσης μπορείτε να βρείτε εδώ.
Αφορά Εκπαιδευτικούς και μαθητές.
H πρωτοβουλία αυτή χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση της απόκτησης, αξιολόγησης και πιστοποίησης της ψηφιακής ικανότητας στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Συνέχεια ανάγνωσης “CRISS2020: Learn everything you need to put into practice the teaching of digital competence”

slide1

Τη Δευτέρα 1 Απριλίου ξεκινά η 5η περίοδος επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλήρωσης για τα Κ.Σ.Ε  που υπέβαλαν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Η ανακοίνωση από το e-pimorfosi.cti.gr:

Γίνεται γνωστό ότι τα Κ.Σ.Ε., που υπέβαλαν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για να υλοποιήσουν προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. κατά την 5η περίοδο επιμόρφωσης με προβλεπόμενη έναρξη στις αρχές του Απρίλη  2018 στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Π1375/18.12.2018, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) με χρήση των κωδικών τους.

Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία είναι διάρκειας 36 διδακτικών ωρών και διεξάγονται εκτός σχολικού ωραρίου, προβλέπεται να είναι η Δευτέρα 1 Απριλίου 2019.

Παροχές προς εκπαιδευτικούς: Θέατρα, Κινηματογράφοι, Εκδ. Οίκοι, ΒιβλιοπωλείαΛήψη αρχείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση