Ωρολόγιο πρόγραμμα εβδομάδας 25-29 Οκτωβρίου 2021

Ακολουθούν 2 αρχεία:

  • πρόγραμμα ανά καθηγητή/τρια,
  • πρόγραμμα ανά τμήμα.

 Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Οι Υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

To Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) παρέχει δικτυακές συνδέσεις σε όλα τα σχολεία και διοικητικές, και άλλες μονάδες της εκπαίδευσης. Οι δικτυακές συνδέσεις παρέχουν πρόσβαση και στο διαδίκτυο. Επίσης παρέχει μια σειρά δικτυακών υπηρεσιών σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, σχολεία, διοικητικές μονάδες, εκπαιδευτικούς , διοικητικό προσωπικό και μαθητές.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΠΣΔ προβλέπει διαδικασίες εγγραφής που εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες των υπηρεσιών είναι μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

WiFi/Eduroam Yπηρεσία πρόσβασης περιαγωγής για τους εκπαιδευτικούς και προσωπικό του ΠΣΔ

Η υπηρεσία ασύρματης πρόσβασης eduroam (education roaming, www.eduroam.org) δίνει την δυνατότητα σε ένα μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) να έχει πρόσβαση στο Internet μέσω του ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) κάθε εκπαιδευτικού και ερευνητικού ιδρύματος που συμμετέχει στην κοινότητα του eduroam οπουδήποτε στον κόσμο. Το ασύρματο δίκτυο έχει πάντα το αναγνωριστικό όνομα (SSID) “eduroam”. Αναλυτική λίστα των φορέων που παρέχουν Wi-Fi hotspots συνδεδεμένων με το δίκτυο eduroam στην Ελλάδα βρίσκεται στην κεντρική σελίδα της υπηρεσίας που συντηρείται από το ΕΔΕΤ στο www.eduroam.gr.

Η σύνδεση στο δίκτυο eduroam μπορεί να γίνει με τη χρήση έξυπνων συσκευών (smartphones, tablets) και υπολογιστικών συσκευών όπως laptops με χρήση δικτύου Wi-Fi που παρέχει πιστοποίηση μέσω eduroam.

Περισσότερα δείτε εδώ.

Ωράριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω WebEx meetings – Έλεγχος λειτουργίας της υπηρεσίας WebEx meetings

Ενημερώνουμε τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες, ότι σε περιπτώσεις που κριθεί σκόπιμη η διδασκαλία μέσω WebEx meetings, π.χ. εξ αιτίας καταλήψεων ή ακραίων καιρικών φαινομένων, το ωράριο διδασκαλίας διαμορφώνεται ως εξής, όπως ορίζει η σημερινή νομοθεσία (ΦΕΚ 4188Β/2021):

Μπορεί καθένας να διαπιστώσει την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας της υπηρεσίας WebEx meetings, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Global Service Status (webex.com).

Τροποποίηση της εξεταστέας ύλης 2019-2020 των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτωνΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Εγκύκλιος για τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςΛήψη αρχείου

ΦΕΚ Β΄ 1674/14-05-2019: «Ομάδες & κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση & αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα»Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου