Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) έτους 2024

Παρακαλούνται οι μαθητές που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ή οι απόφοιτοι που θα υποβάλουν μηχανογραφικό για το 10% των θέσεων να προσέλθουν στη σχολική μονάδα για τη δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για
εισαγωγή σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ. (πρώην Ι.Ε.Κ.) έτους 2024
Προθεσμία για απόκτηση κωδικού ασφαλείας – έναρξη διαδικασιών υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου
(Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) είναι έως την Παρασκευή 28 Ιουνίου.
Συνεπώς, όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειο, για να αποκτήσουν τον προσωπικό
κωδικό ασφαλείας (password), από την Πέμπτη 20 Ιουνίου ως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου και ώρα
9:00 με 13:00.

Προσοχή !!!

Είναι υποχρεωτική η επίδειξη του δελτίου εξεταζόμενου και της ταυτότητας του υποψηφίου.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση