Ώρες Λειτουργίας

Το σχολείο μας είναι ανοικτό καθημερινά για το κοινό από τις 8:00 ως τις 14:15.

Το ωράριο διδασκαλίας είναι καθορισμένο από την Γ2/3611/31-8-87 εγκύκλιο του Υπουργείου και έχει ως εξής:

1η ώρα

8:15-9:00 

Διάλειμμα

9:00-9:05

2η ώρα 

9:05-9:50 

Διάλειμμα

9:50-10:00

3η ώρα

10:00-10:45

Διάλειμμα

10:45-10:55

4η ώρα

10:55-11:40

Διάλειμμα

11:40-11:50

5η ώρα

11:50-12:35

Διάλειμμα

12:35-12:40

6η ώρα

12:40-13:25

Διάλειμμα

13:25-13:30

7η ώρα

13:30-14:10

Η θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών ορίζεται ημέρα αργίας. Κατά την παραμονή της πραγματοποιούνται στα σχολεία εορταστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τις οποίες αφιερώνεται ένα δίωρο από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, με ευθύνη και απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση