Φοίτηση μαθητών

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Είναι αυτονόητο ότι τόσο το σχολείο όσο και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών επιβάλλεται να ενημερώνονται άμεσα για κάθε απουσία του/της μαθητή/τριας. Η κατάργηση της διάκρισης σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες εξασφαλίζει την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων τόσο για το σχολείο όσο και για τις οικογένειες και μετατοπίζει την έμφαση στην ουσία της διαδικασίας που είναι η συνεχής επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες για την αμφίδρομη ενημέρωση που αφορά τη φοίτηση, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη παρέμβαση, στις περιπτώσεις που απαιτείται.

Επισημαίνεται ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όταν οι ιδιαίτερες συνθήκες της σχολικής κοινότητας επιτρέπουν την αξιοποίησή του, είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος επικοινωνίας, αφού δεν επιβαρύνει
οικονομικά το σχολείο.

Επισημαίνεται επίσης, ότι επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Εάν τις υπερβαίνει, η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο/η μαθητής/τρια είναι υποχρεωμένος/η να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη.

Ενημερωθείτε επίσης για τα προβλεπόμενα παιδαγωγικά μέτρα και για την αξιολόγηση μαθητών από τα κέντρα εκπαιδευτικής & συμβουλευτικής υποστήριξης (ΚΕΣΥ).

Σε περίπτωση που χρειαστείτε μετάφραση τίτλων για τη φοίτηση του παιδιού σας, σας ενημερώνουμε ότι δικαίωμα για μετάφραση δικαιολογητικών και διαφόρων εγγράφων και τίτλων έχουν και οι πτυχιούχοι μεταφραστές/στριες του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Δείτε σχετικά:

 Λήψη αρχείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση