Αρχεία για 'ανακοινώσεις για πρόωρη αποχώρηση' Κατηγορία

Μάι 23 2017

Πρόωρη αποχώρηση Τρίτη 23/05/2017

Σήμερα Τρίτη  23/05/2017, λόγω απουσίας καθηγητή, έγινε αναμόρφωση προγράμματος και τα τμήματα Α2, Β1 και Γ3  απεχώρησαν μετά την 5η ώρα (12:15), ενώ τα υπόλοιπα τμήματα κανονικά μετά την 6η ώρα (13:05)

7 απαντήσεις μέχρι τώρα

Μάι 22 2017

Πρόωρη αποχώρηση Δευτέρα 22/05/2017

Σήμερα Δευτέρα  22/05/2017, λόγω απουσίας καθηγητών, έγινε αναμόρφωση προγράμματος και τα τμήματα Β3,Γ1 και Γ3  απεχώρησαν μετά την 6η ώρα (13:05), ενώ τα υπόλοιπα τμήματα κανονικά μετά την 7η ώρα (13:45)

7 απαντήσεις μέχρι τώρα

Μάι 19 2017

Πρόωρη αποχώρηση Παρασκευή 19/05/2017

Σήμερα Παρασκευή  19/05/2017, λόγω απουσίας καθηγητών (χορευτική εκδήλωση στον πολιτιστικό χώρο) , έγινε αναμόρφωση προγράμματος και τα τμήματα Α2, Α3,Β2,Γ1 και Γ3  απεχώρησαν μετά την 5η ώρα (12:15), ενώ τα υπόλοιπα τμήματα κανονικά μετά την 6η ώρα (13:05)

7 απαντήσεις μέχρι τώρα

Μάι 17 2017

Πρόωρη αποχώρηση Τετάρτη 17/05/2017

Σήμερα Τετάρτη  17/05/2017, λόγω απεργούντων καθηγητών, έγινε αναμόρφωση προγράμματος και το τμήμα Α3 απεχώρησε μετά την 4η ώρα (11:25), τα τμήματα Α2 και Γ2 απεχώρησαν μετά την 5η ώρα (12:15), ενώ τα υπόλοιπα τμήματα κανονικά μετά την 6η ώρα (13:05)

7 απαντήσεις μέχρι τώρα

Μάι 12 2017

Πρόωρη αποχώρηση Παρασκευή 12/05/2017

Σήμερα Παρασκευή  12/05/2017, λόγω απουσίας καθηγητών , έγινε αναμόρφωση προγράμματος και τα τμήματα Α2, Α3 και Β2 απεχώρησαν μετά την 5η ώρα (12:15), ενώ τα υπόλοιπα τμήματα κανονικά μετά την 6η ώρα (13:05)

7 απαντήσεις μέχρι τώρα

Μάι 11 2017

Πρόωρη αποχώρηση Πέμπτη 11/05/2017

Σήμερα Πέμπτη  11/05/2017, λόγω απουσίας καθηγητών , έγινε αναμόρφωση προγράμματος και τα τμήματα Β3 και Γ2 απεχώρησαν μετά την 6η ώρα (13:05), ενώ τα υπόλοιπα τμήματα κανονικά μετά την 7η ώρα (13:45)

7 απαντήσεις μέχρι τώρα

Μάι 10 2017

Πρόωρη αποχώρηση Τρίτη 09/05/2017

Σήμερα Τρίτη  09/05/2017, λόγω απουσίας καθηγητών , έγινε αναμόρφωση προγράμματος και το τμήμα Β1  απεχώρησε μετά την 4η ώρα (11:25), τα τμήματα Α2,Α3,Γ1 και Γ3 μετά την 5η ώρα (12:15), ενώ τα υπόλοιπα τμήματα κανονικά μετά την 6η ώρα (13:05)

7 απαντήσεις μέχρι τώρα

Μάι 08 2017

Πρόωρη αποχώρηση Δευτέρα 08/05/2017

Σήμερα Δευτέρα  08/05/2017, λόγω απουσίας καθηγητή , έγινε αναμόρφωση προγράμματος και τα τμήματα Γ1 και Γ3  απεχώρησαν μετά την 6η ώρα (13:05), ενώ τα υπόλοιπα τμήματα κανονικά μετά  την 7η ώρα (13:45)

7 απαντήσεις μέχρι τώρα

Μάι 05 2017

Πρόωρη αποχώρηση Παρασκευή 05/05/2017

Σήμερα Παρασκευή 05/05/2017, λόγω απουσίας καθηγητή , έγινε αναμόρφωση προγράμματος και τα τμήματα Α2, Α3, Β2 και Γ2 απεχώρησαν μετά την 5η ώρα (12:15), ενώ τα υπόλοιπα τμήματα κανονικά μετά  την 6η ώρα (13:05)

7 απαντήσεις μέχρι τώρα

Μάι 03 2017

Πρόωρη αποχώρηση Τετάρτη 03/05/2017

Σήμερα Τετάρτη 03/05/2017, λόγω απουσίας καθηγητών , έγινε αναμόρφωση προγράμματος και το τμήμα Α3 απεχώρησε μετά την 4η ώρα (11:25), τα τμήματα Α2, Β3 και Γ2  απεχώρησαν μετά την 5η ώρα (12:15), ενώ τα υπόλοιπα τμήματα κανονικά μετά  την 6η ώρα (13:05)

7 απαντήσεις μέχρι τώρα

Επόμενα »