Μαρ 01 2021

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νίκαιας «Γιώργος Σεφέρης»

1.Η καθημερινή λειτουργία του σχολείου ξεκινά στις 8:10 π.μ. με την συγκέντρωση και την προσευχή στον προαύλιο χώρο. Οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στο Σχολείο τουλάχιστον πέντε (5) λεπτά πριν από την έναρξη καθώς η έγκαιρη προσέλευση όλων σηματοδοτεί την καλή οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και παρέχει την δυνατότητα καθημερινής ενημέρωσης των μαθητών/τριών σε θέματα που τους αφορούν από την Διεύθυνση του σχολείου. Παρακαλούμε θερμά όλους τους γονείς να φροντίζουν και αυτοί για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο. Μαθητές που καθυστερούν στην πρώτη διδακτική ώρα παίρνουν απουσία.

2.Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στην τάξη σε κάθε διδακτική ώρα. Οι απουσίες που αφορούν ενδιάμεσες διδακτικές ώρες και που οφείλονται σε καθυστερημένη προσέλευση στο μάθημα δεν διαγράφονται. Εξαιρούνται μαθητές/τριες, που απασχολούνται σε ομάδες εργασίας του σχολείου (π.χ. σχολικές γιορτές, αθλητικές ομάδες, παρελάσεις κ.α.) και πάντοτε με άδεια της Διεύθυνσης και του καθηγητή τάξης.

3.Στα διαλείμματα όλοι οι μαθητές υποχρεούνται να εκκενώνουν τις αίθουσες και να κατεβαίνουν στο προαύλιο, διότι οι αίθουσες κλειδώνονται.

4.Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες καθηγητές που επιτηρούν τους διάφορους χώρους του σχολείου.

5. αποχώρηση του μαθητή από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων γίνεται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους με άδεια από την Διεύθυνση και πάντα μετά από επικοινωνία με τους γονείς, οι οποίοι θα πρέπει να δηλώνουν την παρουσία τους στη Διεύθυνση του σχολείου. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο να παραλάβουν το παιδί τους ( πριν το πέρας του προγράμματος) χωρίς να το γνωρίζει η Διεύθυνση του σχολείου.

6. Τα διδακτικά κενά οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται στις αναπροσαρμογές του προγράμματος ( π.χ. κάλυψη κενού- αναπλήρωση ) ή να πηγαίνουν στο τμήμα που τους έχει ανακοινωθεί και δε θα περιφέρονται στους διαδρόμους, ούτε θα ενοχλούν τα άλλα τμήματα.

7.Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διακόπτει, χωρίς σοβαρό λόγο τη διεξαγωγή του μαθήματος.

8. Η προστασία της υγείας, ιδιαίτερα των εφήβων, αλλά και ο σεβασμός της προσωπικότητας των άλλων επιβάλλει την απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους χώρους του σχολείου.

9.Οι μαθητές θα αποχωρούν από το Σχολείο σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που τους έχει δοθεί. Σε περίπτωση που εκτάκτως οι μαθητές σχολάσουν νωρίτερα λόγω κενού διδακτικής ώρας ή άλλου λόγου, θα έχουν ενημερωθεί ήδη οι κηδεμόνες τους με μήνυμα στο με mail .

10.Απαγορεύεται αυστηρά οι μαθητές να φέρουν στο χώρο του σχολείου τόσο εντός, όσο και εκτός μαθήματος κινητά τηλέφωνα, mp3/mp4 (iPod κλπ) με τη Φ.25/25/103373/Δ1 -22-6-2018 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.. Τις ώρες του σχολείου οι γονείς γνωρίζουν πού βρίσκονται τα παιδιά τους και έχουν τα σχετικά τηλέφωνα του σχολείου, ενώ και το σχολείο έχει όλα τα σχετικά τηλέφωνα των γονέων. Συνεπώς η επίκληση από πλευράς μαθητών της στέρησης της δυνατότητάς τους να επικοινωνήσουν με τους κηδεμόνες τους δεν στέκει και δεν δικαιολογεί την κατοχή κινητού.

11. Διακίνηση φωτογραφιών και άλλων στοιχείων μέσω Facebook ή άλλων χώρων κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν καθηγητές και μαθητές του Σχολείου εντός  σχολικού χώρου και χωρίς την έγκρισή τους απαγορεύεται, καθώς αποτελεί παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις.

13.Οι μαθητές μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου. Απαγορεύεται να κάνουν φθορές στη δημόσια περιουσία εντός του σχολείου (τοίχοι, πόρτες, θρανία, καρέκλες και άλλο υλικό) αλλά και στον προαύλιο χώρο (πχ. κήπος). Σε περίπτωση καταστροφής οι γονείς και κηδεμόνες των υπαιτίων επιβαρύνονται με την αντικατάστασή τους.

14. Οι μαθητές επιτρέπεται να παίζουν μόνο με μπάλες του σχολείου την ώρα της Γυμναστικής και υπό την επίβλεψη και ευθύνη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής και να μη φέρουν δικές τους μπάλες από το σπίτι.

15. Η συμμετοχή των μαθητών σε διδακτικές επισκέψεις, σχολικές εκδηλώσεις, εθνικές εορτές είναι υποχρεωτική και εκπαιδευτικά επιβεβλημένη. Για τη συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές επισκέψεις και περιπάτους, απαιτείται η έγκαιρη προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

16. Οι μαθητές θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και να έχουν ευπρεπή και κόσμια εμφάνιση, που να μην προκαλεί , αλλά να ταιριάζει στην ηλικία τους και το σχολικό περιβάλλον .

17. Η έμπρακτη αποδοχή και τήρηση των κανόνων που διέπουν τη σχολική ζωή αποτελεί υποχρέωση όλων των μαθητών.

18. Στον κανονισμό αυτό δεν  συμπεριλαμβάνονται  όλα τα θέματα που ρυθμίζονται με διατάξεις νομοθετικές  της  Πολιτείας.

7 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση