Νοέ 20 2020

Χωροταξική κατανομή αποφοίτων Γυμνασίων σε Λύκεια

Καλούμε τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της Γ΄τάξης Γυμνασίου, να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο σχολείο μας (email: mail@6gym-nikaias.att.sch.gr) την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται, με την οποία να δηλώνει τον τύπο Λυκείου που επιθυμεί να συνεχίσει ο/η μαθητής/τρια (Γενικό Λύκειο / ΕΠΑΛ / δε θα συνεχίσει τη φοίτηση σε λύκειο) καθώς και τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο (φωτογραφία) λογαριασμού κοινής ωφελείας (πχ ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, σταθερού τηλεφώνου) ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στο οποίο θα φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας. Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να σταλούν στο σχολείο μας το αργότερο μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου.

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα

Επειδή οι δηλώσεις επιλογής Λυκείου (που θα γίνουν τέλος Ιουνίου) θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω κωδικών TAXIS θα πρέπει ως κηδεμόνας του μαθητή/τριας να δηλωθεί αυτός που έχει τους αντίστοιχους κωδικούς.

Από τη Διεύθυνση

7 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση