Νοέ 10 2020

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ (ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΚΑΙ Η (ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ-e-class) ΟΔΗΓΙΕΣ

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη ((ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ-e-class) ΟΔΗΓΙΕΣ
http://eclass.sch.gr

(Η εγγραφή των μαθητών/μαθητριών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο γίνεται μέσω του ιστοτόπου
https://register.sch.gr/students/. Εκεί αρχικά εμφανίζεται η εισαγωγική σελίδα της εφαρμογής
εγγραφής και περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τον μαθητή και τον κηδεμόνα του).

Ξεκινώ με την η-τάξη (μαθητής)
Βήμα 1: Από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας https://eclass.sch.gr/, ο μαθητής κάνει
σύνδεση με τον προσωπικό λογαριασμό που διαθέτει στο ΠΣΔ.
Βήμα 2: Η προσωποποιημένη είσοδος του μαθητή στην υπηρεσία, οδηγεί τον μαθητή στο
προσωπικό του χαρτοφυλάκιο. Εκεί, αρχικά κάνει εγγραφή στα ηλεκτρονικά μαθήματα που
έχουν δημιουργήσει οι εκπαιδευτικοί του σχολείου του, για τη συγκεκριμένη σχολική
χρονιά (με ένα κλικ).
Για την πρόσβαση σε υλικό ανοικτών μαθημάτων δεν απαιτείται η σύνδεση με λογαριασμό
για τους μαθητές.
Βήμα 3: Ο μαθητής αλληλεπιδρά μέσα στο ηλεκτρονικό μάθημα, έχει πρόσβαση στο
εκπαιδευτικό υλικό που οργανώνει και αναρτά ο εκπαιδευτικός του, επικοινωνεί,
ανατροφοδοτείται κλπ.
Επιπλέον, μπορεί να εντοπίζει τις ζωντανές (σύγχρονες) εξ αποστάσεως διδασκαλίες που έχει
προγραμματίσει και ανακοινώσει ο εκπαιδευτικός του.
Βήμα 4: Το ταξίδι στην ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση μόλις ξεκινά …

7 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση