Νοέ 08 2020

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ WEBEX «ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ WEBEX ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ /ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Από Δευτέρα 09-11-2020 το Γυμνάσιο θα παραμείνει κλειστό για 3 εβδομάδες λόγω του γενικού lockdown που επεβλήθη στην χώρα εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων covid-19.

Τα μαθήματα θα συνεχιστούν κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης, θα είναι 40 min για κάθε διδακτική ώρα  και 10 min διάλειμμα καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη.

Το διδακτικό ωράριο των μαθημάτων κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα έχει ως εξής:

 1η ώρα: 08:15-08:55     (διάλειμμα 10 λεπτών)

2η ώρα: 09:05-09:45     (διάλειμμα 10 λεπτών)

3η ώρα: 09:55-10:35     (διάλειμμα 10 λεπτών)

4η ώρα: 10:45-11:25    (διάλειμμα 10 λεπτών)

5η ώρα: 11:35-12:15    (διάλειμμα 10 λεπτών)

6η ώρα: 12:25-13:05    (διάλειμμα 10 λεπτών)

7η ώρα: 13:15- 13:55.

  • Οι μαθητές έχουν ήδη πάρει το πρόγραμμα το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας.
  • Να θυμήσουμε ότι η διαδικτυακή παρουσία τους είναι υποχρεωτικήκαι καταγράφονται απουσίες για κάθε διδακτική  ώρα,  οι οποίες ανά εβδομάδα θα καταχωρούνται στο my school.
  • Ακόμη θα τηρείται βιβλίο διδαχθείσας ύλης από κάθε εκπαιδευτικό, το οποίο θα ενημερώνεται καθημερινά, σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 151977/ΓΔ4/ 07-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» .
  • Οι διευθύνσεις (URL) των διδασκόντων καθηγητών/τριων, με τις οποίες οι μαθητές/τριες μόνο αυτοί – θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική τάξη τους, αποστέλλονται μέσω του myschool, στο e-mail επικοινωνίας που έχουν δώσει οι γονείς στο Σχολείο.
  • ΟΔΗΓΙΕΣ: Κρίνεται σκόπιμο οι μαθητές/τριες να συνδέονται πριν από την έναρξη των μαθημάτων για την υλοποίηση δοκιμών (μικρόφωνο, κάμερα, ήχος κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ομαλή υλοποίηση τους, του μαθήματος (Join from your browser) με το κανονικό τους ονοματεπώνυμο και το email του ΠΣΔ username@sch.gr(δηλαδή όνομα χρήστη όπως τους έχει δοθεί και @sch.gr).
  • Επιπλέον, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων οι μαθητές/τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται σε καθήκοντα που ανατίθενται από τους εκπαιδευτικούς τους (π.χ. να απαντήσουν σε ερωτήσεις, να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους, να ζητήσουν τον λόγο, να σχολιάσουν ή και να σημειώσουν στο chat), ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ενεργός συμμετοχή τους στη σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
  • Οι κανόνες της διαδικτυακής τάξης είναι ίδιοι με την κανονική τάξη (ευπρεπής παρουσία και λόγος, αν αργήσουμε να μπούμε παίρνουμε απουσία, σεβασμός στους καθηγητές).
  • Η σύνδεση είναι δυνατή μέσω Η/Υ, κινητού ή σταθερού τηλεφώνου .

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βάσει της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων απαγορεύεται η καταγραφή του μαθήματος.

7 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση