Σεπ 20 2020

Ενημερωτικό σημείωμα Φοίτησης-Χαρακτηρισμός φοίτησης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΊΩΜΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΦΟΙΤΗΣΗ –ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα μευπ. αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 Τ.Α., η  φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Επισημαίνεται επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114). Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

«Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν: α) το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και β) οι επιπλέον από τις προβλεπόμενες κάθε φορά δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης».                                                                                                                       Ισχύουν ειδικές διατάξεις μη προσμέτρησης απουσιών, σε περίπτωση χρόνιων και δυσίατων νοσημάτων, μεταμοσχεύσεων, έκτακτης εισαγωγής & νοσηλείας, χειρουργικής επέμβασης, εποχικής γρίπης, δυσμενών καιρικών συνθηκών, κ.λ.π.       

Παρακολούθηση της φοίτησης με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για τη λοίμωξη του COVID-19.

Τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης εφαρμάζονται τα μέτρα αποφυγής δδιάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όπλους τους κλειστούς χώρους του σχολείου καθώς και στους εξωτερικούς αν υπάρξει συνωστισμός.

Σε περίπτωση που μαθητής ΔΕΝ τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την χρήση μάσκας ΔΕΝ του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του.

Από την υποχρεωτική χρήση μάσκας εξαιρούνται μαθητές με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς, καθώς και μαθητές με σοβαρό νευρολογικό, μυϊκό νόσημα που τους εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα, οι οποίοι προσέρχονται κανονικά στο σχολείο αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Καταγραφή απουσιών λόγω COVID-19.Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

γ)Αν ο μαθητής αναμένει τα αποτελέσματα από τη διενέργεια μοριακού τεστ.

Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου για  είναι οι ακόλουθες 

i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.

ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.

iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες

iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία

v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500).

vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg/μέρα).

vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νε- φρική ανεπάρκεια.

viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.

ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου

x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.

Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.

Οι απουσίες που οφείλονται σε ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 καταχωρούνται καθημερινά, ενώ ταυτόχρονα το σχολείο ενημερώνει τον ΕΟΔΥ και όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

 

7 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση