Σεπ 15 2020

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Η έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο, στις 8.10 π.μ., είναι απαραίτητη & οι μαθητές/τριες να  επιδεικνύουν την αρμόζουσα συμπεριφορά.

Οι μαθητές/τριες αποχωρούν από το σχολείο μετά τη λήξη της τελευταίας διδακτικής ώρας. Σε περίπτωση προβλήματος υγείας, ενημερώνεται ο/η κηδεμόνας τους, ο οποίος/η οποία και τους/τις παραλαμβάνει από το σχολείο. Για την αποχώρηση από το σχολείο χρειάζεται γραπτή άδεια, υπογεγραμμένη από τη Διεύθυνση.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Καθοριστικής σημασίας είναι η ακρίβεια στην τήρηση του ωραρίου των μαθημάτων και των διαλειμμάτων. Η έγκαιρη προσέλευση στην τάξη είναι αυτονόητη υποχρέωση μαθητών/τριών και καθηγητών/τριών. Εξίσου σημαντική είναι η τήρηση των διαλειμμάτων.

Σε περίπτωση απουσίας κάποιου/ας εκπαιδευτικού, καταβάλλεται προσπάθεια το τμήμα να απασχοληθεί  ή να αποχωρήσει.

Οι μαθητές/τριες κάθονται σε προκαθορισμένες θέσεις, όπως καθορίζονται από τους εκπαιδευτικούς του τμήματος και αναγράφονται στο αντίστοιχο πλάνο.

Οι μαθητές/τριες δεν χρησιμοποιούν τα ψηφιακά και λοιπά διδακτικά μέσα που βρίσκονται στις αίθουσες  χωρίς την άδεια του/της εκπαιδευτικού. Ειδικά στο μάθημα της πληροφορικής οφείλουν να ακολουθούν ακριβώς τις οδηγίες των εκπαιδευτικών ως προς τις σελίδες του διαδικτύου που επισκέπτονται.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές/τριες  βγαίνουν από την αίθουσα μόνο όταν υπάρχει σοβαρός λόγος και μετά από άδεια του/της εκπαιδευτικού.

Οι μαθητές/τριες που μετακινούνται σε άλλη αίθουσα για τις ανάγκες του μαθήματος (πχ ξένη γλώσσα, καλλιτεχνικών)) δεν πρέπει να παίρνουν ή να μετακινούν τα πράγματα των συμμαθητών τους που βρίσκονται πάνω στα θρανία

Η καθαριότητα της τάξης, αλλά και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου, είναι ευθύνη όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητών και ποτών στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου. Οι μαθητές/τριες πρέπει να είναι προσεκτικοί στη χρήση της σχολικής περιουσίας (ηλεκτρονικών υπολογιστών, διαδραστικών πινάκων, εποπτικών μέσων, και λοιπής υλικοτεχνικής υποδομής), γιατί η τυχόν φθορά ή καταστροφή που θα προκληθεί θα πρέπει να αποκατασταθεί από τους/τις ίδιους/ες. Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή στην καθαριότητα των θρανίων.

Παραβατικές συμπεριφορές εκ μέρους των μαθητών/τριών και έλλειψη σεβασμού προς τους διδάσκοντες, το λοιπό προσωπικό του σχολείου και τους/τις συμμαθητές/τριες τους αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χαρακτηρίζουν τη διαγωγή του/της στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Όσοι μαθητές έχουν απαλλαγή από κάποιο μάθημα, παρακολουθούν μάθημα άλλου τμήματος που θα  καθοριστεί ή απασχολούνται από το σύλλογο διδασκόντων.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑΞΗΣ

Στα διαλείμματα οι μαθητές/τριες βγαίνουν από τις αίθουσες, οι οποίες  κατεβαίνουν στο προαύλιο και στους υπόλοιπους προκαθορισμένους χώρους. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν εφημερεύοντες καθηγητές/τριες , τις υποδείξεις των οποίων οι μαθητές/τριες οφείλουν να εφαρμόζουν. Αν κάποιος/α μαθητής/τρια πρέπει να παραμείνει στην αίθουσα για λόγους υγείας, χρειάζεται έγγραφη άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου, αφού ο/η κηδεμόνας ενημερώσει σχετικά.

Οι μεταξύ των μαθητών/τριών σχέσεις πρέπει να διέπονται από ευγένεια και αλληλεγγύη.

Τα παιγνίδια με μπάλες κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων δεν επιτρέπονται, για λόγους ασφάλειας των μαθητών/τριών. Δεν επιτρέπεται επίσης η χρήση δεικτών με λέιζερ και παιχνίδια με χαρτιά, καθώς και οτιδήποτε μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα κάποιου μαθητή/τριας ή να προκαλέσει υλικές φθορές στο σχολείο.

Αυτονόητο είναι ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου.

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η φοίτηση των μαθητών/τριών πρέπει να είναι τακτική και ανελλιπής. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας, όταν το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις 114 ωριαίες απουσίες. Δεν υπάρχει διάκριση δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών, αφού για κάθε απουσία ενημερώνονται τόσο οι κηδεμόνες, όσο και το σχολείο.

Σε περίπτωση απουσίας, παρακαλούνται οι γονείς να ενημερώνουν το σχολείο μέχρι τις 9:00 τηλ. 210-4930198 π.μ.  ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο   mail@6gymnikaias.att.sch.grαναφέροντας το όνομα του/της μαθητή/τριας, το τμήμα του/της και το λόγο απουσίας.

Αντιστοίχως, οι υπεύθυνοι τμημάτων οφείλουν να ενημερώνουν τους κηδεμόνες και να πληροφορούνται τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών. Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται εντός της εβδομάδας που σημειώθηκε η απουσία.

Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα για κάθε μάθημα, π.χ. βιβλία, τετράδια, γεωμετρικά όργανα, σύνεργα ζωγραφικής κλπ  δεν δανείζονται από τους υπόλοιπους συμμαθητές. Σε αντίθετη περίπτωση και όταν αυτό συμβαίνει επανειλημμένα, ο/η καθηγητής/τρια έχει το δικαίωμα να αποκλείσει τον/την μαθητή/τρια. Στο μάθημα της γυμναστικής δεν επιτρέπεται η συμμετοχή χωρίς αθλητική φόρμα και παπούτσια και σημειώνεται απουσία. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο/η μαθητής/τρια έρθει απροετοίμαστος/η σε κάποιο μάθημα, πρέπει να ενημερώνει τον/τη διδάσκοντα/ουσα πριν την έναρξη του μαθήματος.

Με την έναρξη κάθε της σχολικής χρονιάς οι μαθητές/τριες της οφείλουν να προσκομίσουν στους καθηγητές Φυσικής Αγωγής τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις, όπως προβλέπεται από τις εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου Παιδείας. Αν κατά τη διάρκεια της χρονιάς κάποιος/α μαθητής/τρια ασθενήσει παροδικά, ώστε να μην επιτρέπεται η άθλησή του/της , τότε ο/η κηδεμόνας πρέπει να προσκομίσει την ιατρική βεβαίωση που καθορίζει τη διάρκεια απαλλαγής από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

ΕΞΩΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (για το σχολικό έτος 2020-21 δεν επιτρέπονται ομαδικές μετακινήσεις και εκδρομές)

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις εκδηλώσεις του σχολείου, όπως π.χ. τις εκπαιδευτικές εκδρομές, τις σχολικές γιορτές, τις επισκέψεις, τους περιπάτους κλπ., όταν αυτές γίνονται εντός του ωρολογίου προγράμματος, είναι δεδομένη και αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τη διάρκειά τους, η συμπεριφορά των μαθητών/τριών είναι ίδια με αυτήν εντός του χώρου του σχολείου, όπως περιγράφηκε μέχρι τώρα, πολύ περισσότερο μάλιστα αφού αποτελούν πρεσβευτές του σχολείου ή και της χώρας, αν βρίσκονται στο εξωτερικό. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί έχουν το δικαίωμα να αποκλείσουν μαθητή από τέτοιες δραστηριότητες, αν κρίνουν ότι η συμπεριφορά του δεν είναι η αρμόζουσα.

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύεται ρητά να χρησιμοποιούνται στο σχολείο, όπως και άλλα μέσα καταγραφής εικόνας και ήχου (π.χ. φωτογραφική μηχανή, mp3, tablets κλπ) εκτός αν αυτό γίνεται σε συνεννόηση με τον/την καθηγητή/τρια και για τις ανάγκες του μαθήματος ή κάποιας δραστηριότητας. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια εντοπισθεί να χρησιμοποιεί κινητό, η συσκευή παραδίδεται στη Διεύθυνση και επιστρέφεται μόνο στον γονέα του μαθητή. Το σχολείο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής της οποίας η χρήση της απαγορεύεται στο σχολείο.

Τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται και εκτός τάξης, σε ώρα διαλείμματος. Αν οι μαθητές/τριες χρειάζεται να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους ή το αντίστροφο, χρησιμοποιούν τα σταθερά τηλέφωνα του σχολείου.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Η εμφάνιση και η αμφίεση αποτελεί προσωπικό ζήτημα του καθενός. Εξυπακούεται όμως ότι οι μαθητές/τριες οφείλουν να είναι ευπρεπείς, χωρίς ακρότητες και εκκεντρικότητες (πχ. πολύ κοντά σορτς, πολύ κοντές μπλούζες κλπ), όπως υποδεικνύει και ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας.

Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι μαθητές/τριες εκπροσωπούνται από τα 5μελή μαθητικά συμβούλια, ένα για κάθε τμήμα, και από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε τακτή επικοινωνία με τη Διεύθυνση του σχολείου, για την εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας του.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ένας μαθητής ή μια μαθήτρια, μπορεί να απευθύνεται στον/στην υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια του τμήματος ή στη Διεύθυνση του σχολείου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Οι γονείς παρακαλούνται να σέβονται και τις ώρες υποδοχής και τα διαλείμματα των εκπαιδευτικών. Η αρμονική συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών, σε πλαίσιο ευγένειας και αλληλοσεβασμού, είναι αναγκαία και επιβεβλημένη για την ομαλή φοίτηση και πρόοδο των μαθητών/τριών και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΟΔΥ.

7 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση