Σεπ 06 2020

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν την απαλλαγή των παιδιών τους από το μάθημα των Θρησκευτικών να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση «Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν  τη συμμετοχή (του παιδιού μου) ον/πωνυμο και τάξη  στο μάθημα των Θρησκευτικών» συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη εις διπλούν (μία για κάθε γονέα). Οι δηλώσεις αυτές με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής θα προσκομίζονται στο σχολείο.

Λήξη προθεσμίας υποβολής: 14η Σεπτεμβρίου.

Υπεύθυνη Δήλωση Απαλλαγής από τα Θρησκευτικά

Εγκύκλιος Φ1/104795/ΓΔ4/10-8-2020, Υ.ΠΑΙ.Θ

Σημείωση: Η ισχύς της χορήγησης απαλλαγής είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος με την ίδια διαδικασία.

Υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας στο χώρο του σχολείου.

Από τη Διεύθυνση

7 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση