Απρ 09 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ- ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΓΟΝ.-ΚΗΔ.

Προσοχή – Επείγον

Ενημέρωση Μαθητών και Γονέων/Κηδεμόνων (ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ)

Κατ’ εφαρμογή του υπ.αριθμ. 40127/Δ2/23.3.2020 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Οδηγίες Υλοποίησης Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με Σύγχρονη Μέθοδο Διδασκαλίας», ο Διευθυντής αναλαμβάνει να ενημερώσει όλους τους γονείς/κηδεμόνες και μαθητές σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κοινοποιώντας τους την ακόλουθη ενημέρωση:

Ενημέρωση Μαθητών / Γονέων ή Κηδεμόνων

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Υ.ΠΑΙ.Θ. (e-mail: cst@minedu.gov.gr).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

7 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση