Οκτ 02 2013

Δικαιολόγηση απουσιών

Δικαιολόγηση απουσιών

 

 Αγαπητοί γονείς, κρίνουμε σκόπιμο να σας πληροφορήσουμε για το περιεχόμενο των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου και ιδιαίτερα αυτών που ρυθμίζουν το θέμα της δικαιολόγησης των απουσιών.

Δικαιολόγηση απουσιών – Ενημέρωση Γονέων

1.  Αν ένας μαθητής απουσιάσει μία ή δύο ημέρες επειδή αρρώστησε ή εξαιτίας σοβαρών οικογενειακών λόγων, ο κηδεμόνας του μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες των ημερών αυτών επισκεπτόμενος ο ίδιος το σχολείο , το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.

Με τον τρόπο αυτόν ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα ημερών σε ολόκληρο το διδακτικό έτος.

Διευκρίνηση: Ο κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του μαθητή μίας ή δύο ημερών, μόνον όταν αυτός απουσιάζει καθ’ όλη τη διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου. Απουσίες σε μεμονωμένες ώρες της ημέρας δε μπορούν να δικαιολογηθούν .

2. Αν ο μαθητής απουσιάσει για περισσότερες από δύο ημέρες λόγω ασθενείας, ο κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο να προσκομίσει αυτοπροσώπως σχετική βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται το είδος και η διάρκεια της ασθενείας.

3. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή ευθύνεται εξολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Το σχολείο και ο υπεύθυνος καθηγητής ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή από 1 εώς 5 κάθε μήνα, όταν ο μαθητής συμπληρώσει 30 απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες.

Ελπίζοντας στη συνεργασία όλων σας επισημαίνουμε ότι το ζήτημα της τακτικής φοίτησης, ενημέρωσης και δικαιολόγησης των απουσιών είναι ιδιαίτερα σοβαρό και ότι όλα όσα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία θα τηρηθούν αυστηρά.

Σημείωση: Η φοίτηση συνδέεται άμεσα με την επίδοση του μαθητή. Τυχόν μονόωρες απουσίες που οφείλονται σε αποχή από το μάθημα, σε προσέλευση χωρίς φόρμα στο μάθημα της γυμναστικής, σε ωριαία αποβολή, σε καθυστέρηση προσέλευσης στο σχολείο το πρωί είναι αδικαιολόγητες και ο μαθητής οφείλει να ενημερώνει τον κηδεμόνα του.

Δείτε και αυτό :   Συχνές ερωτήσεις για τις απουσίες

 

Μία απάντηση μέχρι τώρα
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση